O Autorce

O tym, co w moim świecie niewidzialne, opowiadam w sposób widzialny.

Katarzyna Koźlińska