Zew Natury

Na styku Nieba i Ziemi 

W wirującej Wodzie z Ogniem

Spotykają się Ona i On

Bez granic w Jedności

Była tam zawsze

Ale nim to poczuła odbyła podróż

Wiedziona pierwotną Mocą

Od milczącego do wyrażanego

Od uprzejmego do prawdziwego

Od bolącego do życiodajnego

Od perfekcyjnego do autentycznego

Od przetrwania do tworzenia

Doświadczała, by scalić siebie

I znów być w podróży

W tańcu ze swoją Naturą

W emanowaniu swoją kobiecością

W tańcu i tworzeniu z Nim.