Polityka Cokies

Polityka Prywatności

1. Serwis korzysta lub może korzystać plików tekstowych, zawierających informacje o Użytkowniku, zapisywanych na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i odczytywanych przez Serwis przy ponownym z niego korzystaniu, zwanymi dalej Plikami cookies.

2. Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis w celu:

a) umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Serwisu na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,

b) uproszczenia korzystania z Serwisu,

c) monitorowania, analizowania oraz ulepszania działania i efektywności Serwisu,

d) utrzymania sesji logowania oraz wsparcia dla formularza dodawania wpisu

3. Użytkownik może we własnym zakresie ograniczyć lub wyłączyć wykorzystywanie w stosunku do niego Plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki uważane jest za wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Administratora Plików cookies w celach, o których mowa w ust. 2 powyżej. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu udzielonej zgody lub jej cofnięcia poprzez konfigurację ustawień przeglądarki.

4. Administrator informuje, że bez wykorzystania niektórych Plików cookies nie jest możliwe oferowanie wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Ochrona danych osobowych

1. Zew Natury

2. Kontaktowe numery telefonów do Administratora: 504921432, adres e-mail: k.kozlinska@gmail.com

3. Dane osobowe Użytkownika (pliki cookies) przetwarzane są w celu zapewnienia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji serwisu znajdującego się na stronie www.computerbest.pl.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na zapisywanie plików cookies (art. 6 ust. 1 a RODO).

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres 30 dni.

5. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Prawa autorskie do niniejszej treści przysługują firmie English Best Sp. z o.o. siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709 przy ul. Czarnoleśnej 1, NIP 6412545574, REGON 381960733, KRS: 0000761055, zwani dalej Administratorem. Niniejsza treść podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Jego kopiowanie w całości lub w części, udostępnianie poza Serwisem i wykorzystywanie w inny sposób , bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Administratora jest zabronione.